نگارگری 11


یادروز سعدی؛ سال غزل

کتابخانه مجازی سعدی
مرکز سعدی شناسی با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و علاقه مندان به کتاب های این حوزه، کتابخانه مجازی سایت مرکز را با امکان دانلود و جستجوی سریع کتاب های الکترونیکی در دسترس علاقه مندان قرار داده است. برای استفاده از این کتاب ها می توانید وارد کتابخانه سعدی شوید.

 

 
 

سعدي و حقوق طبيعي انسان

محمود عباديان، استاد فقيد فلسفه/*  پادشه پاسبان درويش است گرچه نعمت به فر دولت او است سعدي گلستان را برابرنهاد «طبق گل»خوانده است كه حكايت از سرنوشت‌ها، ماجراها، تجربه‌ها ...

افکار سعدی و کنفوسیوس؛ چراغ راه صلح و همزیستی

فروردین ماه سال جاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب، همایش دو روزه‌ی «سعدی و کنفوسیوس» برگزار شد؛ رویدادی که یک‌شنبه نوزدهم دی، در دانشگاه خه‌بی چین، پی گرفته شد.  در این همایش ...

سیری در غزل‌شناختی سعدی و خواجوی کرمانی/ خواجو و تغزل‌های شاعرانه

نیازکار معتقد است: اهمیت خواجو در تاریخ غزلسرایی نه به جهت تقلید از سعدی، که به جهت آن است که مقدمه حافظ است. خواجو مقلد خوبی برای سعدی نیست اما در انتخاب پیوند غزل عارفانه و عاشقانه، آغازگر خوبی به حساب ...

دیدار سعدی با کنفوسیوس در چین

همایش «سعدی و کنفوسیوس» در چین برگزار می‌شود. پس از برگزاری همایش دوروزه «سعدی و کنفوسیوس» در روزهای 29 و 30 فروردین 1395 در شهرکتاب با حضور سعدی‌پژوهان و کنفوسیوس‌پژوهان ...